Εκκλησιαστικά είδη

Εκκλησιαστικά είδη

Καλλιτεχνικά μάρμαρα

Εκκλησιαστικά Είδη: αγία τράπεζα – κιονόκρανα – σύνθρονο ναού – τέμπλο ναού – άμβωνας – σκαλιστές εικόνες – κεροθήκη - προσκυνητάρι .

  Αναλαμβάνουμε κατόπιν παραγγελίας, κάθε είδους μαρμάρινα εκκλησιαστικά είδη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας.