Κατασκευή μαρμάρινης φιάλης στο κέντρο του Νότιου Προαυλίου χώρου της
Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας

Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας

Κατασκευή μαρμάρινης φιάλης οκταγωνικής κάτοψης, πλευράς 1,50μ. πλάτους 3,00μ. και ύψους 5,00μ., τοποθετημένη πάνω σε βάθρο ύψους 30εκ. σε κεντρικό σημείο του νότιου προαύλιου χώρου της Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας

EnglishGreekRussia Μετάβαση στο περιεχόμενο