Μαρμάρινα κιονόκρανα κιονόκρανα

Καλλιτεχνικά μάρμαρα

Ευχαριστούμε την εταιρεία ARTIS GILDING AND RESTORING (www.artisgr.com/gr) για την επιχρύσωση του κιονόκρανου από μάρμαρο Τρανοβάλτου Κοζάνης, της εταιρείας Β.Ε.ΜΑ.Τ.

EnglishGreekRussia Μετάβαση στο περιεχόμενο