Μαρμάρινα κράσπεδα / μαρμάρινοι κυβόλιθοι

Μαρμάρινα κράσπεδα / μαρμάρινοι κυβόλιθοι

Μάρμαρα Τρανοβάλτου Κοζάνης

Μαρμάρινα κράσπεδα _ Μαρμάρινοι κυβόλιθοι Τα κράσπεδα και οι κυβόλιθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πεζόδρομους, κήπους, παρτέρια κτλ.