Μαρμάρινο προσκυνητάρι

Μαρμάρινο προσκυνητάρι

Μάρμαρα Τρανοβάλτου Κοζάνης